Cookie Settings Garnier & UNICEF

© UNICEF_UNI158474_Mawa

Garnier steunt UNICEF om kinderen te helpen
in gebieden getroffen door een humanitaire crisis

Garnier supports UNICEF

Vandaag woont 1 op de 4 kinderen in een land dat getroffen is door een humanitaire crisis. Of dat nu komt door een natuurramp, een conflict of een epidemie: UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, actief in 190 landen en gebieden, heeft als missie kinderen te redden, te beschermen en hen toegang te geven tot onderwijs. Als eerste wereldorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de rechten van het kind, wordt UNICEF universeel erkend voor het nut en de effectiviteit van zijn acties sinds meer dan 70 jaar.

Onze bijdrage

Sinds 2017 steunt Garnier UNICEF om kinderen in humanitaire crisissituaties toegang te verschaffen tot onderwijs. Voor het 3de jaar van deze samenwerking, draagt Garnier België op haar beurt bij aan de verbetering van de leefcondities van kinderen in noodsituaties door hen te voorzien in kwalitatief onderwijs. Sinds het begin van deze samenwerking in 2017, heeft Garnier meer dan 3 miljoen euro gestort om UNICEF te ondersteunen in zijn werk om duizenden kinderen en hun families in Jordanië, Jemen, Bangladesh, Indië en Mexico via verschillende onderwijsprogramma's te helpen. De steun van Garnier aan UNICEF kadert in een duurzame samenwerking die tot stand kwam tussen Garnier en UNICEF om mensen bewust te maken van de situatie van kinderen in noodtoestanden.

© UNICEF_UN018973_Arcos

Garnier & UNICEF:
onze actie in cijfers

2017

2017: 1ste jaar van de samenwerking met UNICEF

3

3 million d'euros

Sinds 2017 werd al meer dan 3 miljoen gestort aan UNICEF

5 pays

De bijdrage van Garnier aan UNICEF zorgt ervoor dat we hulpprogramma's kunnen ondersteunen in 5 landen: Jordanië, Jemen, Bangladesh, Indië en Mexico

2019: 47 000 kinderen die in noodsituaties en in armoede leven kunnen gedurende een jaar naar school gaan*

Onze wereldwijde acties

Jemen

Het aanhoudende conflict in Jemen heeft tot één van de grootste en meest complexe humanitaire crisissen ter wereld geleid. Bijna 80% van de bevolking (22,2 miljoen van de inwoners) heeft dringend nood aan humanitaire hulp. Door de conflicten sloegen bijna 2 miljoen mensen op de vlucht en kinderen zijn dan altijd het eerste slachtoffer. Ernstige acute ondervoeding is een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen jonger dan 5 jaar. De preventie en behandeling ervan zijn essentieel om te kunnen overleven en voor de verdere ontwikkeling van de kinderen. In deze context stelt UNICEF alles in het werk om te zorgen voor de heropbouw van beschadigde scholen en bieden ze leerkits en veilige, tijdelijke leerruimtes aan. Op die manier hebben de kinderen toegang tot een ondersteunende leeromgeving, essentieel om te overleven. Daarom is, net als voor Jordanië, sinds het begin van de samenwerking in 2017, een deel van de steun van Garnier toegewezen aan Jemen. In 2018 heeft Garnier UNICEF in staat gesteld om meer dan 117.000 kinderen te helpen met psychosociale ondersteuning, vredesopbouwend onderwijs op scholen te voorzien en toegang te verschaffen tot onderwijs door verbeterde omgevingen en alternatieve leermogelijkheden te voorzien voor meer dan 157.000 kinderen.

© UNICEF_UN0276439_Almahbashi

Yémen

Jordanië

Al 8 jaar groeien Syrische kinderen op in de grootste humanitaire crisis ter wereld.
Sinds het begin van het partnerschap in 2017 is een deel van de steun van Garnier toegewezen aan buurland Jordanië. Meer specifiek gaat deze steun naar activiteiten in het Zaatari-kamp, waar 80.000 Syrische vluchtelingen verblijven. Meer dan de helft van hen zijn kinderen. Onderwijs is van vitaal belang omdat het kinderen en hun gezinnen terug een houvast en een gevoel van normaliteit geeft. In 2018, met de steun van Garnier, schreef UNICEF 130.000 kinderen van 5 tot 7 jaar in op school. Daarnaast werden voor meer dan 2.600 leraren en opvoeders opleidingen georganiseerd om de onderwijskwaliteit voor kinderen in Jordanië te verbeteren.

© Alain Buu

Jordanie

Bangladesh

Eind augustus 2017 vluchtten meer dan 500.000 Rohingya's uit vrees voor vervolging vanuit de staat Rakhine in Myanmar naar Bangladesh. Hoewel het leven in de kampen enigszins is verbeterd, blijft hun situatie precair en zijn hun vooruitzichten voor de toekomst beperkt. Omdat onderwijs vaak de eerste dienst is die wordt opgeschort in humanitaire noodsituaties, organiseert UNICEF zo snel mogelijk een terugkeer naar school. In 2017 hielp UNICEF, met de bijdrage van Garnier, 33.700 Rohingya-kinderen om hun opleiding voort te zetten door tijdelijke onderwijscentra in informele kampen op te zetten.

© UNICEF_UN0143067_LeMoyne

Bangladesh

India

In augustus 2018 had de staat Kerala te maken met ongekende overstromingen. Tot op vandaag zijn de gevolgen van de verwoestingen en het verlies van levens, infrastructuur en bestaansmiddelen tastbaar. In samenwerking met de regering van Kerala in India en UNICEF, droeg Garnier bij aan de spoedinterventies en de wederopbouw. Ze boden 30.000 kinderen psychosociale ondersteuning via activiteiten in de gemeenschap en voorzagen een opleiding aan 6.810 leerkrachten om kinderen en adolescenten te helpen die nood hebben aan psychosociale ondersteuning.

© UNICEF_UNI158451_Mawa

Inde

Mexico

Mexico heeft de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt op het vlak van de kinderrechten. Bijna alle kinderen gaan nu naar de lagere school. Desondanks blijft de toegang tot kwaliteitsonderwijs niet evident: in 2018 gingen ongeveer 5,3 miljoen kinderen niet naar school. Aan de basis hiervan liggen kinderarbeid die blijft bestaan, ongelijkheden tussen het onderwijsaanbod in stedelijke en landelijke gebieden, de afwezigheid van een inclusief schoolklimaat dat in staat is om de meest kwetsbare kinderen op te vangen, discriminatie en soms een gewelddadig klimaat. Kinderen uit inheemse gemeenschappen worden in het bijzonder getroffen: 8 op de 10 kinderen heeft niet het vereiste kennisniveau in verhouding tot hun opleidingsniveau. Met de steun van Garnier startte UNICEF in 2018 een programma om het schoolsysteem voor meer dan 7.000 kinderen uit inheemse gemeenschappen te bevorderen, hen een onderwijsprogramma in hun moedertaal aan te bieden en meer dan 300 leraren en autoriteiten op vlak van onderwijs te trainen. Onderwijs in hun moedertaal is essentieel voor kinderen uit de meest kwetsbare inheemse gemeenschappen van Mexico. Hierdoor krijgen deze kinderen toegang tot lessen die ze begrijpen om zo hun achterstand in te halen. Op die manier worden ze aangemoedigd om hun opleiding zo lang mogelijk te voort te zetten.

©

Mexique

Ik was meteen gecharmeerd door het project want ik vind een goede opleiding belangrijk. Het is de beste garantie voor een toekomst. Zeker in dergelijke (crisis)gebieden is het veel moeilijker voor jongeren om toegang tot onderwijs te krijgen. Daar wil ik aan mee helpen, zelfs al kan ik er niet enorm veel tijd in steken. Mijn bezoek aan de UNICEF onderwijs- en sportinitiatieven in Libanon vorig jaar heeft me nog meer zin gegeven om een rol te spelen en te helpen waar ik kan. Onderwijs is ook een manier voor kinderen om hun land te helpen heropbouwen. Als we willen voorkomen dat ze een verloren generatie worden, moeten we hen opnieuw hoop geven in de toekomst. Dankzij de steun van Garnier kan UNICEF hier werk van maken.

Nafi Thiam - Vrijwillig ambassadrice van UNICEF België

Hoe steunen?

BACK TO SCHOOL* (van 1/09/2019 tot 1/12/2019 in Carrefour Hyper, Delhaize, Colruyt en Kruidvat) : 1 lot van 2 producten = 2 schooldagen voor een kind.


Meer informatie over UNICEF en het steunen van hun acties vind je op www.unicef.be of https://idonatefor.unicef.be/oneoff-first/~mijn-gift


Voor 12 cents per dag geeft UNICEF een kind de kans naar school te gaan in een ontwikkelingsland. Voor elke flacon verkocht tussen 01/09/2019 en 1/12/2019 minstens euros 1,9 miljoen. Unicef ondershrift geen enkel merk, bedrijf of product.