ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN REVIEWS EN MENINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN REVIEWS EN MENINGEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de consumenten reviews en meningen service (de ‘Service’) aangeboden door L’Oréal Belgilux N.V. (de “Vennootschap”), handelend via haar handelsafdeling [Consumer Products Division] en haar merk [Maybelline] op haar website [maybelline.be] (de “site”). U mag de Service niet gebruiken als u een werknemer bent van de Vennootschap of een van de aan haar gelieerde ondernemingen.

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

Door een review (ookwel: “Evaluatie/Mening”) op de Site te plaatsen, verklaart en garandeert u dat:

 • UW EVALUATIE/MENING VOLDOET AAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN;
 • U DE AUTEUR BENT VAN DE EVALUATIE/MENING, DAT U DE IDENTITEIT VAN EEN ANDERE PERSOON NIET STEELT, EN DAT U GEEN VALS E-MAILADRES GEBRUIKT OF ANDERSZINS MISLEIDEND

BENT OVER DE OORSPRONG VAN UW EVALUATIE/MENING;

 • UW EVALUATIE/MENING UW ORIGINELE WERK IS EN GEEN INBREUK MAAKT OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN;
 • ALLE INHOUD DIE U PLAATST, WAARHEIDSGETROUW EN NAUWKEURIG IS.

U GAAT ER VERDER MEE AKKOORD EN GARANDEERT DAT U GEEN INHOUD ZULT INDIENEN:

 • DIE U IDENTIFICEERT (GEBRUIK DUS NIET UW VOLLEDIGE NAAM EN IN PLAATS DAARVAN ALLEEN UW VOORNAAM OF EEN "BIJNAAM");
 • DIE INFORMATIE (INCLUSIEF PRIJSSTELLING) BEVAT OVER DE CONCURRENTEN VAN DE VENNOOTSCHAP OF HUN PRODUCTEN (NAMELIJK ANDERE FABRIKANTEN EN/OF DISTRIBUTEURS EN/OF DETAILHANDELAREN VAN GEZONDHEIDS- EN SCHOONHEIDSPRODUCTEN);
 • DIE GEEN VERBAND HOUDT MET HET DOEL VAN HET BEOORDELEN VAN DE PRODUCTEN DIE OP DE SITE WORDEN VERMELD;
 • WAARVOOR U ENIGE VERGOEDING OF EEN FINANCIEEL VOORDEEL ONTVANGT VAN EEN DERDE PARTIJ DIE KAN WORDEN OPGEVAT ALS EEN ADVERTENTIE OF PROMOTIEMATERIAAL OF ENIGE ANDERE VORM VAN VERZOEK OM TE KOPEN (INCLUSIEF ALLE INHOUD DIE CONSUMENTEN WEGLEIDT VAN DE VENNOOTSCHAP);
 • DIE INFORMATIE BEVAT DIE VERWIJST NAAR ANDERE WEBSITES, URL-ADRESSEN, E-MAILADRESSEN, CONTACTINFORMATIE OF TELEFOONNUMMERS;
 • DIE FEITELIJKE, OF INSTRUCTIES BEVAT, OVER HET MAKEN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE POTENTIEEL STORENDE OF SCHADELIJKE COMPUTERPROGRAMMA'S OF BESTANDEN.

DE VENNOOTSCHAP BEHOUDT ZICH HET RECHT OM TOEGANG TE LIMITEREN OF SCHORSEN VAN ELKE GEBRUIKER DIE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN SCHENDT EN OM TE WEIGEREN OM COMMENTAAR TE PLAATSEN, TE WIJZIGEN, TE BEWERKEN OF TE VERWIJDEREN DIE DE VENNOOTSCHAP ACHT, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, DAT DEZE DE ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENDEN. BOVENDIEN BEHOUDT HET ZICH HET RECHT VOOR OM NIET TE PUBLICEREN:

 • DUBBELE INHOUD;
 • LEGE EVALUATIE/MENING;
 • EVALUATIE/MENING IN EEN TAAL DIE NIET NEDERLANDS/FRANS ZIJN;
 • ELKE ONVERSTAANBARE INHOUD (ZOALS INHOUD DIE WILLEKEURIGE TEKENS EN BETEKENISLOZE WOORDREEKSEN BEVAT).

DE VENNOOTSCHAP KAN NIET GARANDEREN DAT U DE INHOUD DIE U HEEFT INGEDIEND, KUNT BEWERKEN OF VERWIJDEREN. VOORDAT ZE WORDEN GEPLAATST, WORDEN BEOORDELINGEN EN SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN BEOORDEELD OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ZE VOLDOEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. BEOORDELINGEN EN SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN WORDEN OVER HET ALGEMEEN GEPOST BINNEN [5 DAGEN].

II. PERSOONLIJKE DATA

Door uw e-mailadres in te dienen in verband met uw Evaluatie/Mening, stemt u ermee in dat de Vennootschap en zijn externe dienstverleners uw e-mailadres kunnen gebruiken om contact met u op te nemen over uw Evaluatie/Mening en, als u daarmee instemt, voor marketing doeleinden.

III. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Voor elke Evaluatie/Mening die u plaatst, verleent u de Vennootschap een royaltyvrije, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde en voor een periode van 5 jaar licentie voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, bewerken, distribueren, vertalen, maken van afgeleide werken van, opnemen in andere werken, verspreiden en anderszins exploiteren van dergelijke inhoud en/of dergelijke inhoud opnemen in elke vorm, medium of technologie. U erkent hierbij dat de Vennootschap uw Evaluatie/Mening mag vertalen en publiceren op haar sociale media pagina's Facebook, Instagram, Youtube en Twitter en op elke buitenlandse versie van haar website. Hierbij wordt u erop gewezen dat een dergelijke publicatie de naam (of de bijnaam zoals hierboven aanbevolen) kan bevatten die u hebt gebruikt om uw Evaluatie/Mening te plaatsen.

IV. CONTACT INFORMATIE

Als u zich zorgen maakt of klachten hebt over producten van de Vennootschap en de toepassing ervan, neemt u dan hier contact op met onze Klantenservice. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om uw Evaluatie/Mening te verwijzen naar haar klantenservice in plaats van deze te publiceren als de Vennootschap van mening is dat uw Evaluatie/Mening op deze manier beter zou kunnen worden afgehandeld.