first fixed slider

Meer solidaire inkoop

In 2019 versterkten we wereldwijd 670 gemeenschappen met onze acties. Tegen 2025 zullen 800 gemeenschappen deel uitmaken van onze solidaire inkoopprogramma's.

Hoe helpt Garnier de boeren?

Het Solidarity Sourcing-programma geeft mensen die normaal gesproken uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt toegang tot werk en een duurzaam inkomen. We engageren ons om eerlijke handelspraktijken in de hele toeleveringsketen te implementeren, waarbij we boeren en arbeiders willen ondersteunen en versterken, om hen zo te helpen hun inkomsten en bestaansmiddelen te verbeteren. We bieden ook trainingen aan om hun vaardigheden in de landbouw te verbeteren en hen de nieuwste kennis over biologische landbouw mee te geven.

Hoe helpt Garnier de lokale economie?

We faciliteren de toegang tot gezondheidsdiensten of mechanismen voor welzijnsbescherming voor veel van onze kleine boeren. In 2019 zorgde ons Solidarity Sourcing-programma ervoor dat 670 gemeenschappen met sociale of financiële uitdagingen toegang konden krijgen tot een job - of er een konden behouden en een redelijk inkomen te verkrijgen. We werken ook samen met ngo's om gemeenschappen te versterken door middel van maatschappelijk verantwoorde of "solidariteits" inkoopprogramma's wereldwijd.

Greener Sciences & formules

In 2019 haalden onze nieuwe shampoos en haarverzorgingsformules een biologische afbreekbaarheid* van gemiddeld 91%. Tegen 2025 zullen we nieuwe hoogwaardige en respectvolle formules voor je haar en huid creëren, mogelijk gemaakt door Green Sciences, zoals biotechnologie. *Volgens OECD 301 of gelijkwaardige tests.

Wat betekent duurzame inkoop?

Wanneer Garnier zijn leveranciers selecteert, houden we rekening met ethische kwesties, de milieu-impact en sociale factoren. We willen dat onze ingrediënten op een verantwoorde en duurzame manier worden geproduceerd en geoogst. Dit omvat de boeren, het land dat wordt gebruikt, landbouwpraktijken, lokale gemeenschappen en vele andere aspecten van inkopen.

Waarom is duurzaam inkopen belangrijk?

Garnier vindt duurzame inkoop belangrijk omdat het ons doel is ervoor te zorgen dat onze hernieuwbare materialen overvloedig regenereren, de biodiversiteit vergroten en de impact op de klimaatverandering verminderen.

Hoe kunnen we de biodiversiteit beschermen?

Via programma's zoals ons Respectful Bee Welfare Programma betrekt Garnier op duurzame wijze alle ingrediënten die afkomstig zijn van bijen via een netwerk van verantwoordelijke imkers en leveranciers. Een ander voorbeeld is ons Solidarity Sourcing-programma in samenwerking met PRONATURA, dat 23 Mexicaanse families helpt bij het toepassen van biologische landbouwpraktijken, inclusief initiatieven om de biodiversiteit in de beschermde reservaten rond hun boerderijen te behouden.

Wat is de duurzame inkoopstrategie van Garnier?

We streven ernaar dat in 2022 100% van onze hernieuwbare ingrediënten duurzaam wordt gewonnen. We zetten ons volledig in voor de bescherming van de biodiversiteit en de planeet door gebruik te maken van groene wetenschap om onze consumenten dezelfde hoge prestaties te bieden, terwijl we ervoor zorgen dat elk Garnier-product duurzamer is. Tegenwoordig is meer dan de helft van de ingrediënten van Garnier afkomstig van hernieuwbare bronnen en tegen 2025 streven we naar 100% duurzame hernieuwbare ingrediënten.

Duurzame inkoop is ook onze prioriteit voor onze verpakkingen. In 2019 heeft 100% van onze kartonnen dozen en gebruiksinstructies voor papierproducten een duurzaam beheerde boscertificatie.

Hoe wordt Garnier groener?

We hebben nieuwe 98% natuurlijke formules ontwikkeld en Ecocert-gecertificeerde biologische huidverzorging en hebben de ecologische voetafdruk van onze producten voortdurend verkleind. Op onze industriële locaties hebben we onze CO2-uitstoot en waterverbruik aanzienlijk verlaagd.

We kopen elke dag meer en meer van onze natuurlijke ingrediënten duurzaam in en lanceren formules van natuurlijke oorsprong in al onze productcategorieën. In 2019 hebben we een nieuw biologisch assortiment geïntroduceerd. We hebben de duurzaamheidsprestaties van onze fabrieken verbeterd en ons gebruik van nieuw plastic in verpakkingen verminderd en tegelijkertijd het recycleerbare gehalte verhoogd.

Wat zijn Green Sciences?

Green Sciences omvat alle wetenschappelijke kennis, inclusief het transformeren van natuurlijke grondstoffen in hoogwaardige natuurlijke ingrediënten door middel van processen zoals extractie of fermentatie, op een duurzame manier met respect voor het milieu. Garnier maakt gebruik van de nieuwste levenswetenschappelijke kennis om de kracht van de natuur te ontketenen in onze hoogwaardige, duurzame producten.

Wat is groene teelt?

Landbouwpraktijken die de productie van natuurlijke grondstoffen bevorderen op een manier die de ecosystemen in stand houdt en de impact op het milieu vermindert. Dit kan betekenen dat er minder water wordt gebruikt, dat er minder CO2-uitstoot wordt geproduceerd en dat er minder afval wordt geproduceerd.

Hoe kan je beauty veantwoord zijn?

Garnier was een pionier in de transparantiebeweging en onthulde de herkomst van onze ingrediënten vanaf 2017. In 2020 slaan we een nieuwe weg in door de ecologische en sociale impact van onze producten te delen aan de hand van ambitieuze nieuwe milieulabels.

We kopen elke dag meer van onze natuurlijke ingrediënten duurzaam in, met formules van natuurlijke oorsprong in al onze productcategorieën, inclusief ons nieuwe biologische assortiment. We hebben de duurzaamheidsprestaties van onze fabrieken verbeterd en ons gebruik van nieuw plastic in verpakkingen verminderd en tegelijkertijd het gerecycleerde gehalte verhoogd.

Onze Green Beauty-strategie stelt ons in staat verdere vooruitgang te boeken door een end-to-end benadering van schoonheid te hanteren. Dit omvat toezeggingen om de impact van onze producten gedurende hun hele levenscyclus te verbeteren, natuurlijke hulpbronnen te behouden, zuivere energie te benutten en afval te voorkomen.

Meer gerecycleerde en recycleerbare verpakkingen

Eind 2020 worden alle Fructis-flessen gemaakt van gerecycleerd plastic en bespaart Garnier 7000 ton nieuw plastic door het gewicht van onze verpakkingen te verminderen.

Tegen 2025 streeft Garnier ernaar dat alle verpakkingen gemaakt zijn van 100% gerecycleerd plastic, wat 37.000 ton nieuw plastic bespaart.

We lanceren de eerste generatie tubes waarin karton is geïntegreerd voor onze biologische huidverzorging en de eerste solid shampoos zonder plastic verpakkingen.

Welke soorten plastic kunnen worden gerecycleerd?

De meeste plastics die Garnier tegenwoordig in onze verpakkingen gebruikt, zijn PET (polyethyleentereftalaat), PP (polypropyleen) en PE (polyethyleen). Deze materialen kunnen meerdere keren worden gerecycleerd en hergebruikt en zijn de meest gerecycleerde plastic materialen ter wereld. PCR (Post-Consumer Recycled) plastics worden gerecycleerd uit plastic afval afkomstig van consumentenproducten. Garnier heeft zich ertoe verbonden om tegen 2025 100% PCR-plastics of bioplastics te gebruiken. Garnier is van mening dat het onze verantwoordelijkheid is om het bewustzijn te vergroten over welke delen van onze producten kunnen worden gerecycleerd. We ontwikkelen video's en tutorials over verschillende soorten plastic en diverse recyclingstromen.

Hoe vermindert Garnier plastic?

We hebben onze strategie voor de toekomst gebaseerd op op 4 pijlers om milieuvriendelijke verpakkingen te bereiekn: gebruik van gerecycleerde materialen, herontwerp en innovatie, hergebruik en recycling.

· Innovaties
Enkele van onze plastic-reducerende innovaties waar we het meest enthousiast over zijn, worden gelanceerd in 2020. UltraDoux solid shampoo, de ultieme “zero plastic” -oplossing, heeft verpakkingen gemaakt van 100% FSC-gecertificeerd karton. Het Ultra-Doux Ecopack vermindert de hoeveelheid plastic die voor onze shampoos wordt gebruikt met 80%. En Garnier Bio Hemp Moisturizer wordt geleverd in een tube vervaardigd uit karton. 

· Bestaande producten
Ons doel is om het plastic dat in verpakkingen wordt gebruikt lichter te maken en te vervangen door recycleerbaar of gerecycleerd plastic in plaats van nieuw plastic. Hiervoor hebben we een grote, liefst lokale, bron nodig voor Post-Consumer Recycled Plastics en andere duurzame materialen. In nauwe samenwerking met onze verpakkingsleveranciers en plasticfabrikanten ontwikkelen we robuuste leveringsbronnen voor PCR, met als doel 100% te bereiken tegen 2025.

· Resultaten
In 2019 bespaarde ons gebruik van gerecycleerd plastic 3670 ton nieuw plastic. Eind 2020 zullen alle plastic flessen van Fructis in Europa en de VS zijn gemaakt van 100% gerecycleerd plastic. Door gerecycleerd plastic te gebruiken, wordt in 2020 in totaal 7000 ton nieuw plastic bespaard. Tegen 2025 zullen al onze producten gemaakt zijn van nul nieuw plastic en zullen al onze verpakkingen recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar zijn, wat 37.000 ton nieuw plastic per jaar bespaart.

· Gemeenschap
We werken samen met de ngo Plastics for Change en zullen tonnen plastic recycleren en afvalverzamelaars een stabiel inkomen en toegang tot sociale diensten in India bieden. We vinden het ook onze verantwoordelijkheid om onze consumenten aan te moedigen om te recycleren. Op deze manier verminderen we de het aandeel van plastic dat in de natuur terecht komt.

Hoe recycleren we plastic?

Recycleerbaar plastic wordt ingezameld, gereinigd en gesorteerd op plastic type. Vervolgens wordt het versnipperd, gewassen, gesmolten en omgevormd tot pellets of granulaat. Met dit gegranuleerde plastic worden nieuwe verpakkingen gemaakt.

De L'Oréal Group heeft met CARBIOS een consortium opgericht om biotechnologie in recycling te ontwikkelen. *Garnier zal de uitkomst van dit proces benutten bij het ontwerpen van nieuwe verpakkingen, en helpt zo een circulaire economie te bevorderen.

*CARBIOS heeft een enzymatisch bio-recyclingproces voor kunststoffen ontwikkeld dat polymeren afbreekt tot de basiscomponenten (monomeren) die oorspronkelijk werden gebruikt om ze te maken. Eenmaal gescheiden en gezuiverd, kunnen de monomeren opnieuw worden gebruikt om plastic te maken met dezelfde prestaties als nieuw plastic, zonder enige waarde te verliezen in het recyclingproces.

Hoe de verpakking hergebruiken?

Garnier verbindt zich ertoe herbruikbare of hervulbare systemen te promoten en nieuwe partnerschappen en modellen te testen. We werkten samen met LoopTM (in Frankrijk) om innovatieve circulaire winkelplatforms te bouwen die wegwerpverpakkingen voor eenmalig gebruik vervangen door herbruikbare plastic verpakkingen voor de lange termijn.

Wat is virgin plastic?

Virgin plastic is nieuw vervaardigd plastic dat nog nooit in een product is gebruikt of eerder is verwerkt. Recyclingfabrieken nemen nieuw plastic dat door consumenten wordt weggegooid en gebruiken het als grondstof.

Garnier wil jaarlijks 37.000 ton nieuw plastic besparen. We zijn onze verpakkingen opnieuw aan het uitvinden, zodat deze tegen 2025 herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zal zijn. Tegen die tijd zullen al onze producten worden gemaakt met nul nieuw plastic, in plaats daarvan gebruiken we 100% post-consumer gerecycleerde (PCR) plastics of bio-sourced plastics.

Hoe vermindert Garnier het gewicht van hun verpakking?

Garnier verbindt zich ertoe het gewicht en de grootte van de verpakking te verminderen door doppen en plastic flessen opnieuw te ontwerpen, de grootte van sachets te verkleinen en voeringen uit sachets te verwijderen. We innoveren ook in de richting van nieuwe, plasticvrije verpakkingen en zoeken naar nieuwe alternatieven ter vervanging van formaten voor eenmalig gebruik. Door onze plastic verpakkingen lichter te maken, hebben we in 2019 meer dan 592 ton nieuw plastic bespaard. We blijven onze plastic verpakkingen lichter maken, zo hebben we in 2020 858 ton plastic bespaard.

Meer hernieuwbare energie

Verspreid over de laatste 15 jaar hebben we in onze fabrieken en distributiecentra het waterverbruik met 45% verminderd en de CO2-uitstoot met 72% verlaagd.

Tegen 2025 zal 100% van onze industriële sites klimaatneutraal zijn door enkel hernieuwbare energie te gebruiken.

Hoe de CO2 uitstoot verminderen?

Al onze fabrieken hebben voortdurend gewerkt aan het verlagen van de koolstofemissies door de energie-efficiëntie te verhogen via een beter ontwerp en isolatie van de gebouwen, evenals door het gebruik van energie-efficiënte technologieën voor industriële processen en het uiteindelijk lokaal betrekken van meer hernieuwbare energie.

Dit soort inspanningen hebben ertoe geleid dat we onze ecologische voetafdruk in de periode 2005-2019 met 72% hebben verlaagd. Ons doel is echter dat al onze industriële sites in 2025 koolstofneutraal zijn. We zullen dat doen door technologieën te gebruiken die het meest geschikt zijn voor elke site: biomethanisatie, zonnepanelen, biomassa, windenergie, enz.

Hoe het energieverbruik verminderen?

Binnen onze productiefaciliteiten en distributiecentra zullen we ons energieverbruik blijven optimaliseren, met als doel om tegen 2025 100% hernieuwbare energie te gebruiken.

Wat is een duurzame fabriek?

Een duurzame fabriek maakt gebruik van hernieuwbare energie en is CO2-neutraal.

Hoe het waterverbruik verminderen?

Garnier heroverweegt het watergebruik op alle sites om het industriële waterverbruik aanzienlijk te verminderen. We hebben al drie “waterloop” -fabrieken, waar 100% van het industriële watergebruik (voor bijvoorbeeld reinigen en koelen) wordt herbehandeld, gerecycleerd of hergebruikt. Voor deze processen hebben we geen vers water meer nodig.

Door water van hoge kwaliteit in een interne lus te behandelen en te hergebruiken, kunnen we ons waterverbruik en de milieu-impact van de fabriek verminderen. Onze drie 'waterloop'-fabrieken hebben in 2019 meer dan 8 miljoen liter water bespaard in vergelijking met 2018, en inspireerden vele andere fabrieken wereldwijd.

Hoe vermindert Garnier hun koolstofimpact?

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de milieu-impact van onze producten te verminderen, zullen we al onze Garnier-industriële sites ondersteunen om koolstofneutraal te worden en de komende vijf jaar 100% hernieuwbare energie te gebruiken.

Meer acties om plasticvervuiling te bestrijden

In 2019 heeft Garnier de krachten gebundeld met Ocean Conservancy om plasticvervuiling te bestrijden. Op 21 september hebben we wereldwijd 355 medewerkers gemobiliseerd voor de Internationale Kustopruimdag. Op 19 september 2020 sluiten we ons aan bij Ocean Conservancy in 's werelds grootste eendaagse vrijwilligersactie tegen plasticvervuiling.

Welke acties gaat Garnier ondernemen om de oceaan te beschermen?

Om een ​​positieve impact te maken buiten de schoonheidsindustrie, zijn we een partnerschap aangegaan met Ocean Conservancy, een ngo die al meer dan 30 jaar de strijd tegen oceaanplastic aangaat. Samen zullen we het bewustzijn rond het belang van het schoonmaken van oceanen en stranden vergroten en onze werknemers en consumenten aanmoedigen om deel te nemen aan de jaarlijkse International Coastal Cleanup van Ocean Conservancy, 's werelds grootste vrijwilligersdag ter bestrijding van oceaanplastic.

We werken ook samen met de ngo Plastics for Change om een ​​gemeenschap van afvalverzamelaars in India een eerlijk tarief te bieden voor afgedankt plastic, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en recycling te bevorderen.

Wat is plasticvervuiling?

Plasticvervuiling is de afgelopen decennia een dringende uitdaging geworden. Vandaag wordt meer dan 350 miljoen ton van al het jaarlijks geproduceerde plastic en slechts 20% van het plastic afval wereldwijd gerecycleerd. De rest wordt afval en vervuilt ons milieu. Tegenwoordig is meer dan 75% van al het geproduceerde plastic in de wereld afval geworden. Plasticvervuiling is schadelijk voor dieren in het wild alsook voor natuurlijke ecosystemen en draagt ​​bij aan klimaatverandering.

Hoeveel plastic zit er in de oceaan?

Elk jaar lekt er tot 12,7 miljoen ton plastic in de oceaan. Tegen 2050 voorspellen wetenschappers dat er meer plastic dan vissen in de oceaan zal zijn. De wereld gooit elke minuut het equivalent van 1 vuilniswagen vol plastic de oceaan in. (Bron: UN Environment Program https://environmentlive.unep.org/marinepollution).

Hoe komt plastic in de oceaan terecht?

Plasticvervuiling in onze oceanen wordt grotendeels veroorzaakt wanneer mensen niet de mogelijkheid hebben om hun afval op verantwoorde wijze in te zamelen. In plaats daarvan komt hun plastic afval vaak in lokale rivieren terecht en stroomt het zo uiteindelijk de oceaan in. De kern van het probleem is dat de meeste plasticvervuiling momenteel te wijten is aan bedrijfsmodellen die verpakkingen voor eenmalig gebruik ondersteunen; afval van wanbeheer waardoor plastic in het milieu lekt; en een toeleveringsketen die momenteel vijf keer meer nieuw plastic produceert dan gerecycleerd plastic.

Wat zijn de effecten van plastic in de oceaan?

Meer dan 800 soorten zeedieren worden aangetast door plasticvervuiling, hetzij door inslikken, verstrikking of chemische besmetting. Het is de doodsoorzaak van miljoenen zeevogels en zeezoogdieren, waarbij sommige mariene soorten met uitsterven worden bedreigd als gevolg van plastic oceaanverontreiniging. Consumptie van plastic door zeedieren veroorzaakt gezondheidsproblemen die de voedselketen verspreiden naar grotere zeedieren en uiteindelijk naar de mensen die ze eten. Plastic in de zeeën vervuilt ook het oceaanwater, verlaagt het zuurstofgehalte en beïnvloedt het voortbestaan ​​van zeedieren, waaronder walvissen, dolfijnen en pinguïns. Vogels en landdieren raken verstrikt in het vele plastic op de stranden. Het vormt een bedreiging voor het functioneren van mariene ecosystemen en de micro-plastic deeltjes die in de oceaan drijven, zijn giftig voor alle levende wezens.

Krijg een volledig beeld door ons Voortgangsrapport over de Duurzaamheid van 2019 te downloaden